Provádíme školení a odbornou přípravu zaměstnanců v rozsahu a lhůtách daných zákonem.

Rozsah školení a odborných příprav:

  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
  • odborná příprava preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

 V rámci školení nabízíme praktickou ukázku použití přenosného hasícího přístroje s možností nácviku ze strany zaměstnanců a zajištění cvičného požárního poplachu.

Školení provádíme buď u klienta, nebo ve vlastní klimatizované školící místnosti s kapacitou 18 míst v sídle naší společnosti.

Školící místnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ukázka praktického školení