• Společnost zajišťuje výkon funkce odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bezpečnostní technik) dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádíme návrhy rozmístění kotvícího zřízení na střechy s ohledem na vyhledaná rizika a provozní požadavky na střechách. Rovněž navrhujeme optimalizaci kotvících zařízení tak, aby tyto byly pro objednatele ekonomicky přijatelné a splnily svůj účel - ochranu proti pádu pracovníků z výšky. Pod pojmem kotvící zařízení, si můžeme představit např: horizontální jistící systém, zádržný systém, záchytný systém, či systém samostatných kotvících prvků atd.
 • Rozsah nabízených služeb
  • Zpracování a návrh kotvícího zařízení na střechy ve formátu DWG.
  • kompletní realizace díla
   • doprava na stavbu 
   • montáž kotvícího zařízení
   • seznámení uživatel s používání systému
   • předání dokumentace k dílu.