Společnost PREVENT MORAVA s.r.o., zabývající se požární ochranou a bezpečností práce byla založena začátkem roku 2000. Jednatelé společnosti – absolventi Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, oboru technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, jakožto fyzické osoby mají v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce mnohaleté zkušenosti.

Naše služby poskytujeme mimo jiné v okresech Ostrava, Karviná, Frýdek Místek, Nový Jičín.

Od roku 2009 společnost PREVENT MORAVA s.r.o. rozšířila svůj předmět podnikání o navrhování a realizaci horizontálních jistících systému, vertikálních jistících systému a prodej osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky od zahraniční firmy PROTEKT. Většinu výše zmiňovaných prostředků máme skladem, tak abychom mohli pružně reagovat na potřeby našeho zákazníka.

Našimi partnery v oblasti prostředků osobní ochrany pracovníků proti pádu osob jsou dále společnosti DELTA PLUS a ROTHOBLASS. Rozšířili jsme tímto, již tak širokou nabídku o další alternativní profesionální vybavení.