V případě potřeby zvýšení požární odolnosti ocelových a dřevěných konstrukcí, provádíme nátěry v zastoupení dovozců a výrobců těchto nátěrových hmot. Jedná se především o aplikaci protipožárního nátěru PROTHERM STEEL na ocelové konstrukce a nátěru s názvem FLAMGARD na dřevěné konstrukce. K uvedeným nátěrům dokládáme potvrzení o kvalitě a kompletnosti práce, protokol resp. certifikát o výrobku.