Nabízíme zpracování požárně bezpečnostních řešení. Odborní zaměstnanci firmy jsou držiteli autorizace ČKAIT v oboru požární bezpečnosti staveb. Požárně bezpečnostní řešení dodáváme včetně zajištění kladného stanoviska příslušného hasičského záchranného sboru. V této oblasti zajišťujeme poradenskou činnost přímo na stavbách.