·                     Zpracováváme dokumentaci PO, kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

o                               dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

o                               posouzení požárního nebezpečí,

o                               stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

o                               požární řád,

o                               požární poplachové směrnice,

o                               požární evakuační plán,

o                               dokumentace zdolávání požárů,

o                               řád ohlašovny požárů,

o                               tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

o                               dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

a dále zpracování požárně bezpečnostních řešení stavby se zajištěním stanoviska místně příslušného hasičského záchranného sboru.

 dzp   dzp situace