V této oblasti nabízíme:

prostredkyŘešení zabezpečení při těchto pracích, včetně dodání osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky.

Prvotní a periodická školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Navržení optimálního řešení použití osobní ochrany proti pádu z výšky, včetně praktického zaškolení v používání těchto prostředků,

Provádění periodických prohlídek osobních ochranných pracovních prostředků pro práce ve výškách.

Dodávku značkových prostředků  pro práci ve výškách a jejich periodické prohlídky zajišťujeme ve spolupráci s výrobcem fa PROTEKT.