• Provádíme pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu daném platnou legislativou popř. dle požadavku klienta.

 

 • Dále to jsou kontroly
  • provozuschopnosti hasících přístrojů včetně jejich dodání a nutných oprav,
  • požárně bezpečnostních zařízení např.:
   • zařízení pro zásobování vodou - vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí
   • zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot - viz. požární nátěry, požární přepážky a ucpávky - systém HILTI.