• Společnost zajišťuje výkon funkce odborně způsobilé osoby, technika a preventisty požární ochrany v rozsahu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů u klientů z řad právnických resp. fyzických podnikajících osob, a to buď na základě příkazní smlouvy v případě trvalé spolupráce nebo na konkrétní objednávku.