Dle Zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Společnost PREVENT MORAVA s.r.o. tímto rozšiřuje nabídku svých činností o školení první pomoci. Náš kolega Martin Strnad, je držitelem potřebného osvědčení: Člen první pomoci, dle vyhlášky MŠMT č. 176/2000 Sb. Dříve profesionální báňský záchranář na HBZS Ostrava s praxí delší než 20 let.

V rámci školení první pomoci, se budou zaměstnanci seznamovat (učit), jak se mají správně chovat v krizových situacích, které mohou v rámci jejich pracovních činnostech nastat.

Zkrácená osnova školení

 • Úvod
  • Legislativní minimum
  • Technická a zdravotní pomoc
 • ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ POSTIŽENÉHO
 • STAVY BEZPROSTŘEDNÍHO OHROŽENÍ ŽIVOTA
  • resuscitace
  • krvácení
 • DALŠÍ ZÁVAŽNÉ STAVY
  • Šok
  • Úraz el. proudem
  • Poranění hlava aj.
 • ZASAŽENÍ CHEMICKÝMI LÁTKAMI
  • Žíraviny
  • Toxické látky aj.
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK RESUSCITACE A DALŠÍHO OŠETŘENÍ


Školení je možné uspořádat u klienta nebo v naší školící místnosti (max. počet osob je omezen na 15)