Nová legislativa v oblasti vyhrazených technických zařízení zákon č. 250/2021 Sb. - zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů


Základním prvkem zákona, je rozdělení vyhrazených technických zařízení podle míry rizika z hlediska jejich provozu do tříd a skupin. Vychází se přitom z obecných požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst.1směrnice89/391/ES

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:

V rámci opakovaného školení BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u našeho klienta, byl i nácvik možné evakuace pracovníka z jímky. Pracovníci mají k dispozici evakuační trojnožku TM -9, naviják RUP 502, celotělové postroje, smyčky, spojky a další vybavení a které aktivně používají při práci v riziku pádu. V rámci nácviku evakuace, proběhla kontrola a složení zařízení TM- 9, zajištění pracovníka (figuranta), nácvik spouštění i vytahování a následná demontáž a uložení zařízení.

Právě dokončujeme katalog OOPP 2022. V tomto katalogu najdete všechny osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výškách, které naše firma nabízí. Základní vybavení máme trvale skladem a zbytek doobjednáváme u výrobce.

V odstavci 6 paragrafu 102 Zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Dle Zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Společnost PREVENT MORAVA s.r.o. tímto rozšiřuje nabídku svých činností o školení první pomoci. Náš kolega Martin Strnad, je držitelem potřebného osvědčení: Člen první pomoci, dle vyhlášky MŠMT č. 176/2000 Sb. Dříve profesionální báňský záchranář na HBZS Ostrava s praxí delší než 20 let.

V rámci školení první pomoci, se budou zaměstnanci seznamovat (učit), jak se mají správně chovat v krizových situacích, které mohou v rámci jejich pracovních činnostech nastat.

Zkrácená osnova školení

 • Úvod
  • Legislativní minimum
  • Technická a zdravotní pomoc
 • ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ POSTIŽENÉHO
 • STAVY BEZPROSTŘEDNÍHO OHROŽENÍ ŽIVOTA
  • resuscitace
  • krvácení
 • DALŠÍ ZÁVAŽNÉ STAVY
  • Šok
  • Úraz el. proudem
  • Poranění hlava aj.
 • ZASAŽENÍ CHEMICKÝMI LÁTKAMI
  • Žíraviny
  • Toxické látky aj.
 • PRAKTICKÝ NÁCVIK RESUSCITACE A DALŠÍHO OŠETŘENÍ


Školení je možné uspořádat u klienta nebo v naší školící místnosti (max. počet osob je omezen na 15)