Společnost PREVENT MORAVA představuje nejnovější přírůstek pro ochranu hlavy. Jedná se o přilbu ATRA. Tato přilba má dvě varianty, ATRA 10 a ATRA 10V.

Pracovní přilba ATRA 10 - Přilba má elektricky izolační vlastnosti a je vhodná pro namáhavé práce, elektrická třída 0. Symbol dvojitého trojúhelníku znamená, že tato elektroizolační přilba je určena pro použití v instalacích, které nepřesahují nominální hodnotu 1000 V A/C. nebo 1500V D/C.

Společnost PREVENT MORAVA s.r.o. disponuje nejrůznějšími variantami kotvicich zařízení.

Novinkou v našem portfoliu, je kotvici zařízení HLP 700. Toto zařízení splňuje normy CSN EN 795/2012 typu A a CNT/TS 16415/2013 a je určeno pro jištění až 3 osob současně.

Vážení kolegové,

od 1. 11. 2021 již nebude platné nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a bude nahrazeno novým předpisem, jehož označení je nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků – odkaz na www. stránku k nahlédnutí.

Firma Prevent Morava s.r.o. již brzy vydá informátor, ve kterém budou zásadní změny zvýrazněny.

S přáním pěkného dne PM

Fa PREVENT MORAVA s.r.o., rozšířila své portfolio OOPP o zařízení od společnosti ARDON SAFETY s.r.o.

Společnost PREVENT MORAVA s.r.o., uvádí na trh vlastní certifikované kotvící zařízení PREVIT „A“.

Jedná se o kotvící zařízení, které slouží pro jištění pracovníků při pádu z výšky, v souladu s EN 795 A. Je určen pro jištění pouze jedné osoby. Zařízení se skládá z rotační desky NU 45 namontované na vertikální sloupku o průměru 42 mm. Deska má jeden otvor pro upevnění osobních ochranných prostředků. Kotvicí zařízení PREVIT „A“ je vyroben z nerezové oceli a je určen na trapézový plech a ŽB konstrukci.