Přehled OOPP proti pádu z pohledu technických norem

 • ČSN EN 341 Slaňovací zařízení pro záchranu – prostředky určené k záchraně, vyproštění nebo evakuaci regulovaným spuštěním dolů,
 • ČSN EN 353-1 Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení – prostředky se samosvornou funkcí určené k zachycení pádu při svislém pohybu (sestup/výstup) nasazené na pevně instalovaném vedení (např. drátěném laně nebo vodicí kolejnici),
 • ČSN EN 353-2 Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném vedení – prostředky se samosvornou funkcí určené k zachycení pádu při svislém pohybu (sestup/výstup) nasazené na dočasně instalovaném laně ze syntetického materiálu,
 • ČSN EN 354 Spojovací prostředky – poddajné prostředky s oky na každém konci, spojující postroj uživatele s kotvením nebo jiným prostředkem, jejichž maximální délka je 2 m,
 • ČSN EN 355 Tlumiče pádu – prostředky užívané výhradně se zachycovacími postroji sloužící ke snížení rázové síly působící na tělo uživatele v okamžiku zachycení pádu,
 • ČSN EN 358 Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení – postroje sloužící k polohování na pracovišti/zaujmutí pracovní polohy, které nesmí být použity k visu ani k zachycení pádu, mnohdy jsou nedílnou součástí zachycovacích a sedacích postrojů. Dále stavitelné polohovací prostředky sloužící k polohování na pracovišti, či zabraňující uživateli dostat se do místa ohroženého pádem.
 • ČSN EN 360 Zatahovací zachycovače pádu – samo-navíjecí, pevně ukotvené zachycovače pádu umožňující volné odvíjení a navíjení v nezatíženém stavu, samočinně se blokující v případě pádu,
 • ČSN EN 361 Zachycovací postroje – celotělové (případně kombinované) postroje s připojovacím bodem nad těžištěm těla, neumožňující převrácení uživatele v okamžiku zachycení pádu,
 • ČSN EN 362 Spojky – „karabiny “ určené pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby – přilby poskytující ochranu před padajícími předměty (nejsou určeny k poskytnutí ochrany proti nárazu mimo vrchol přilby),
 • ČSN EN 795 Kotvicí zařízení – prostředky určené a používané ke kotvení, viz článek výše,
 • ČSN EN 813 Sedací postroje – postroje umožňující uživateli zaujmou při visu polohu „vsedě“, nejsou určeny k zachycení pádu, mnohdy jsou nedílnou součástí polohovacích a zachycovacích postrojů,
 • ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou – přilby chránící hlavu uživatele v okamžiku nárazu hlavou,
 • ČSN EN 1496 Záchranná zdvihací zařízení – prostředky určené k záchraně, vyproštění nebo evakuaci vytažením nahoru,
 • ČSN EN 1891 Nízko-průtažná lana s opláštěným jádrem – lana ze syntetických materiálů o průměru 8,5 – 16 mm tvořená jádrem a opletem, jejichž normovaný průtah nepřekročí 5 %, sloužící k pohybu (visu), zaujmutí pracovní polohy a stabilizaci na pracovišti ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • ČSN EN 12841 Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana – prostředky určené k výstupu, sestupu a zajištění na laně při lanovém přístupu (závěsu na laně),
 • ČSN EN 14052 Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany – přilby poskytující ochranu před padajícími předměty při nárazech na vrchol i mimo vrchol přilby (boční, týlní i čelní nárazy).

Převzato z craa.cz