V rámci opakovaného školení BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky u našeho klienta, byl i nácvik možné evakuace pracovníka z jímky. Pracovníci mají k dispozici evakuační trojnožku TM -9, naviják RUP 502, celotělové postroje, smyčky, spojky a další vybavení a které aktivně používají při práci v riziku pádu. V rámci nácviku evakuace, proběhla kontrola a složení zařízení TM- 9, zajištění pracovníka (figuranta), nácvik spouštění i vytahování a následná demontáž a uložení zařízení.

 

Pracovníci si tak zopakovali správný postup při možné mimořádné události, která během jejich pracovních činnostech může nastat.