• Naše společnost provádí roční periodické prohlídky osobních ochranných pracovních prostředků od společnosti PROTEK.

 

  • Jsme proškoleni a pověřeni výrobcem k provádění těchto prohlídek a máme k těmto úkonům platné osvědčení.

 

  • Provedení periodických prohlídek v lhůtě stanovené výrobcem, je podmínkou pro vydání způsobilosti k dalšímu používání.

 

  • Uživatelé, kteří používají prostředky s kontrolou starší jednoho roku, jsou vystavení riziku poškození svého zdraví při pádu.