Naše společnost, ve spolupráci s externími konzultanty, poskytuje poradenské a konzultační služby obcím a krajům i soukromým subjektům, zpracování odborných studií a posudků, v oblasti nakládání s nemovitostmi, projektů přípravy a rozvoje pozemků pro umístění investičních aktivit a projektů revitalizace brownfields.