V případě potřeby zvýšení požární odolnosti ocelových a dřevěných konstrukcí, provádíme nátěry v zastoupení dovozců a výrobců těchto nátěrových hmot. Jedná se především o aplikaci protipožárního nátěru PROTHERM STEEL na ocelové konstrukce a nátěru s názvem FLAMGARD na dřevěné konstrukce. K uvedeným nátěrům dokládáme potvrzení o kvalitě a kompletnosti práce, protokol resp. certifikát o výrobku.

 

  • Společnost zajišťuje výkon funkce odborně způsobilé osoby, technika a preventisty požární ochrany v rozsahu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů u klientů z řad právnických resp. fyzických podnikajících osob, a to buď na základě příkazní smlouvy v případě trvalé spolupráce nebo na konkrétní objednávku.

 

 

 

Nabízíme zpracování požárně bezpečnostních řešení. Odborní zaměstnanci firmy jsou držiteli autorizace ČKAIT v oboru požární bezpečnosti staveb. Požárně bezpečnostní řešení dodáváme včetně zajištění kladného stanoviska příslušného hasičského záchranného sboru. V této oblasti zajišťujeme poradenskou činnost přímo na stavbách.

Podkategorie