·                     Zpracováváme dokumentaci PO, kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

o                               dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

o                               posouzení požárního nebezpečí,

o                               stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,

o                               požární řád,

o                               požární poplachové směrnice,

o                               požární evakuační plán,

o                               dokumentace zdolávání požárů,

o                               řád ohlašovny požárů,

o                               tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,

o                               dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

a dále zpracování požárně bezpečnostních řešení stavby se zajištěním stanoviska místně příslušného hasičského záchranného sboru.

 dzp   dzp situace

Naše společnost, ve spolupráci s externími konzultanty, poskytuje poradenské a konzultační služby při získávání dotačních prostředků z operačních programů EU.

Rádi poskytneme poradenství a konzultaci subjektům i fyzickým osobám v problematice zajišťování požární ochrany objektů i technologií. Společnost disponuje v této oblasti dostatečným počtem odborných zaměstnanců s více jak 15-ti letou zkušeností. 

 • Provádíme pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně v rozsahu daném platnou legislativou popř. dle požadavku klienta.

 

 • Dále to jsou kontroly
  • provozuschopnosti hasících přístrojů včetně jejich dodání a nutných oprav,
  • požárně bezpečnostních zařízení např.:
   • zařízení pro zásobování vodou - vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí
   • zařízení pro omezení šíření požáru - požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot - viz. požární nátěry, požární přepážky a ucpávky - systém HILTI.

 

 

Provádíme školení a odbornou přípravu zaměstnanců v rozsahu a lhůtách daných zákonem.

Rozsah školení a odborných příprav:

 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • odborná příprava preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

 V rámci školení nabízíme praktickou ukázku použití přenosného hasícího přístroje s možností nácviku ze strany zaměstnanců a zajištění cvičného požárního poplachu.

Školení provádíme buď u klienta, nebo ve vlastní klimatizované školící místnosti s kapacitou 18 míst v sídle naší společnosti.

Školící místnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ukázka praktického školení

Podkategorie