Společnost PREVENT MORAVA představuje nejnovější přírůstek pro ochranu hlavy. Jedná se o přilbu ATRA. Tato přilba má dvě varianty, ATRA 10 a ATRA 10V.

Pracovní přilba ATRA 10 - Přilba má elektricky izolační vlastnosti a je vhodná pro namáhavé práce, elektrická třída 0. Symbol dvojitého trojúhelníku znamená, že tato elektroizolační přilba je určena pro použití v instalacích, které nepřesahují nominální hodnotu 1000 V A/C. nebo 1500V D/C.

 

Pracovní přilba ATRA 10V je vhodná jako pracovní přilba pro práci ve výškách. Přilba je vybavena páskem na konstrukci s nastavovacím mechanismem s knoflíkem, který se nastavuje otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud není dosaženo pohodlného a bezpečného usazení na hlavě.

Přilba musí být vyměněna po 5 letech normálního používání nebo 10 letech od data výroby, podle toho, co se stane dříve.

Přilba ATRA 10 i ATRA 10V bude k dostání v několika barevných variantách, viz obr. níže.