Naše společnost, ve spolupráci s externími konzultanty, poskytuje poradenské a konzultační služby při získávání dotačních prostředků z operačních programů EU.