Provádíme výkon funkce koordinátora BOZ na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jak ve fázi projektování stavby, tak i ve fázi její realizace. Zpracováváme rovněž i plány BOZ stavby a provádíme jejich aktualizace. Zpracováváme i dokument o ohlášení stavby pro podání na oblastní inspektorát práce.