Společnost PREVENT MORAVA s.r.o., využívá pro školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou kvalitní certifikované instruktory. Díky tomu jsme schopni předávat důležité informace všem školeným pracovníkům.

V rámci školení si školený pracovník prokazatelně vyzkouší doporučené OOPP (máme vždy na školení nachystanou sadu OOPP se zachycovacím postrojem P30, tlumičem pádu ABM/LB100, Linostopem, zatahovacím zachycovačem pádu a dalším vybavením, a tím i splní povinnost nového nařízení vlády č. 390/2021 Sb.