Novinka: zařízení AT 251

Naše firma nabízí jistící vzpěru do betonových panelů tzv spirolu. Jedná se o mobilní zařízení splňující normu 795 typu B, a je určena až pro 3 osoby. Je lehká a rychle přemístitelná. Pracovníkům nabídne možnost, jak se pohybovat zajištěni v místech s rizikem pádu. Cena zařízení AT 251 je stanovena na 3500 Kč bez DPH