Ke dni 21. 4. 2018 bylo zrušeno nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (a další tři vládní nařízení).

Zrušilo jej nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky. Danou problematiku nyní upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Důležitá věta z NV 63/2018 Sb.

  • Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do 20. dubna 2019.

Zdroj CRAA a a NV č 63/2018 Sb.