aktualizace vyhlášky 79/2013 Sb

Pod č. 436/2017 Sb. vyšla novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Novela nabyla účinnosti dnem vydání tj. 15. 12.2017. 

Jedna z významných změn je zkrácená lhůta pro provedení periodické prohlídky u zaměstnanců v kategorii 2 a to:

1 x 4 roky do 50-ti let věku a 1 x 2 roky nad 50 let věku.